Dat was toch geregeld?

Een terroristische (bom)aanslag, een shooting op een school of in een club, een infectie-uitbraak, cyber crimes of grote industriële incidenten en transportongevallen. Gebeurtenissen die ook ons land kunnen treffen. Dergelijke crises vereisen een gedegen voorbereiding op calamiteiten. We kunnen daarbij veel leren van cases van de opgeschaalde zorg vanuit binnen en -buitenland.

Op 13 november 2020 vind in het Eye te Amsterdam het Congres Opgeschaalde Zorg 2020 plaats. Het congres is georganiseerd door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bedoeld voor sleutelfunctionarissen die binnen de keten van acute zorg een rol hebben tijdens een ramp of een crisis. Tijdens het congres delen zowel nationale als internationale sprekers kennis over ingrijpende incidenten waar zij in de afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn. Tijdens de presentaties over de verschillende incidenten vertellen de sprekers niet alleen wat het incident voor de zorginstellingen betekend maar worden ook de lessons learned gedeeld met het aanwezige publiek.

Dagvoorzitter

De dagvoorzitter is dit jaar Hadassah de Boer. Hadassah de Boer (1971) was jaren lang het culturele gezicht van de Nederlandse televisie. Zo presenteerde zij samen met Matthijs van Nieuwkerk voor de NPS twee seizoenen het dagelijkse cultuur- en mediaprogramma tv3. De veelzijdige Hadassah de Boer heeft jarenlange ervaring als presentator en discussieleider voor uiteenlopende bijeenkomsten van het bedrijfsleven of overheidsinstellingen.

Bron: bukmanmanagement.nl

De organisatie

De organisatie van het congres is in handen van het LNAZ (vanuit het programma Crisisbeheersing en OTO).

LNAZ
Binnen het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) werken elf acute zorgnetwerken samen met betrokken ketenpartners en professionals aan de optimale toegankelijkheid van acute zorg. Voor iedere patiënt met een acute zorgvraag: elke dag, ook bij opgeschaalde zorg bij rampen en crises. De elf acute zorgnetwerkenrichten zich op drie pijlers: traumazorg, acute zorg en crisisbeheersing en OTO. De onderlinge samenwerking en beleidsafstemming tussen de acute zorgnetwerken vindt plaats met ondersteuning van het Bureau LNAZ.